ידידים ועמיתים יקרים

בין התאריכים 9-10 ביוני 2021 , באשדוד, במסגרת הפסטיבלים השנתיים - הפודיום
הבינלאומי לאומנות בישראל, תתקיים תחרות הבינלאומית החמישית לסולנים, על שם מיכאיל
אלקסנדרוביץ .
אחת המשימות העיקריות של הפרויקט הבינלאומי הזה, היא גילוי ותמיכה בכישרונות צעירים. לשם כך
הקמנו את פודיום הקונצרטים כמקום מפגש ולא כפלטפורמה לתחרות. הפודיום הינו עולם של דיאלוג
שבו לכל אחד יש את הזכות להצטיין ולזכות בהכרה .
התחרות נותנת הזדמנות למשתתפים, לבחון את ההיבטים האישיים החזקים ביותר של כישרונם
ולאחר מכן, כזוכים בתחרות, לרכוש ניסיון קונצרטי .
תחרות הבינלאומית החמישית לסולנים על שם
מיכאיל אלקסנדרוביץ 2021
תוכן
שירת סולו
מוזיקה קלאסית ועממית )רומנסים, שירים, אריות מרפרטואר הקלאסי(
ג'אנרים של מוזיקה עממית )אסטרדה, רוק, גיאז, שאנסון, מיוזיקל (
הרכביים קוליים
דואט, טריו, קוורטט, עד 12 משתתפים .
גיל המשתתפים
[ 1 ] 5-7
[ 2 ] 8-9
[ 3 ] 10-11
[ 4 ] 12-14
[ 5 ] 15-16
[ 6 ] 17-25
[ 7 ] 26 ומעלה
אודישנים
האודישנים יתקיימו בתאריך ה- 09/06/2021 , יום שלישי, באולם מונארט
רח' הגדוד העיברי 16 , אשדוד
גיל 5-7 , שעה 10
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
גיל 12-14 , שעה 14.30
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
גיל 8-9 , שעה 11
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
גיל 15-16 , שעה 16.30
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
גיל 10-11 , שעה 12
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
גיל 17-25 , שעה 18.30
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
הפסקה 13.30-14.30
גיל 26 ומעלה, שעה 19.15
סולו - מוזיקה ז'אנרית עממית
סולו - מוזיקה קלאסית ועממית
הרכביים קוליים
* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים של האודישנים התחרותיים
התכנית
באודישן התחרותי תתבצע יצירה אחד לפי בחירת המשתתף, בכל שפה .
היצירות יכולות להתבצע סולו, בליווי כלי נגינה או פלייבק .
משך הזמן המקסימלי להופעה, 3 דקות
הודעה על תוצאות התחרות וקונצרט הגאלה של חתני הפרס
ב 10-06-2021 , יום רביעי, עולם מונארט, רח' הגדוד העיברי 16 , אשדוד
תכנית הקונצרט הסופית תיערך ע"י חבר המושבעים.
החלטות חבר המושבעים הן סופיות ואינן כפופות לביקורת .
פרסים
הפרס המרכזי של התחרות, ,ALEXANDROVICH - CANTABILE עבור הביצוע המוצלח ביותר,
מוענק למשתתף, על ידי החלטה פה אחד של חברי המושבעים .
לפי תפיסת ותנאי התחרות, לא תהיה הבדלה בזוכים ע"י חלוקת המשתתפים למקומות 1 , 2 , 3 .
לחתן הפרס תוענק דיפלומה ומזכרת על ביצוע אומנותי ברמה הגבוהה ביותר .
כל המשתתפים המתחרים, זוכים בתעודות כבוד .
יש אפשרות לפרסי כבוד, מאישים אחדים, אירגונים ציבוריים ואומנותיים .
בקונצרט הגאלה המסכם של חתני הפרס, בתחרות ב 9 ליוני 2021 , יעבדו חברי המושבעים במדיה .
ההרכיב יכלול נציגים של העיתונות ושאר כלי התקשורת, איגודים ואירגונים .
חברי המושבעים, יעריכו במקצועיות את הופעותיהם של משתתפי הגאלה - קונצרט ויעניקו אותות כבוד .
באותו קונצרט, תסומן הופעה אחת, ראוייה לאהבת הקהל .
ב 10-06-2021 , יום רביעי, בשעה 18.00 נתחיל את הערב החגיגי, קונצרט הגאלה .
לאחר הפסקה קצרה, תתקיים הענקה החגיגית של פרסי הזוכים, למשתתפים ולמורים .
כללי רישום
על המשתתפים לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת PERELSTEIN@YANDEX.RU -MAX :
• 2 תמונות בפורמט JPEG באיכות גבוהה.
• פלייבק
• נתונים על עצמך ועל העבודה שתבוצע
• שאלון למשתתף בתחרות )בכתב יד ברור(
הבקשה נחשבת לתקפה לאחר תשלום דמי הכניסה .
שירת הסולו - 300 שקל
הרכביים קוליים :
דואט - 330 שקל, טריו - 360 שקל, קוורטט - 390 שקל, קווינטט 420 שקל, סקסטט 450
שקל , ספטט 480 שקל, אוקטט 510 שקל . סכומים אלה מתחלקים בין חברי האנסמבל .
פרטי הבנק: בנק לאומי - 805-39330068
עמותה ישראלית לקידום התרבות ואומנות ישראל- רוסיה .
קבלת התשלום תשלח לכתובת הדוא"ל הנ"ל .
המשתתף מקבל הודעה על קבלת דמי הכניסה והשאלון וכן החלטה המאפשרת כניסה לאודישנים
תחרותיים. דמי הכניסה אינם ניתנים להחזרה.
הכרחי לסדר בזמן את הבעיות האירגוניות ועריכת הרישום הסופי, ומצד המורים להודיע עד
20-02-2019 בעל פה או בכתב על כוונתם בהשתתפות .
הגשת בקשות רשמיות להשתתפות בתחרות עד 10-03-2019 .
למידע נוסף: טל. 972-50-213-57-03 או 050-213-57-03
E-MAIL: MAX-PERELSTEIN@YANDEX.RU

שאלון )נא למלא בכתב יד ברור באנגלית ובעברית(:
שם SURNAME
שם משפחה FAMILY NAME
תאריך לידה: ______________________________________________
מקום לידה PLACE OF BIRTH
כתובת המגורים ADDRESS
טלפון: __________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________ :
מלחין ומחבר מילים
כותרת היצירה
משך זמן היצירה )לא יעלה על 3 דקות(:____________________________
תאריך המילוי וחתימת המתמודד או האופוטרופוס


Авторское право © 2021, ICAA. Все Права Защищены.